top of page

יוגה מיטיבה עם מתמודדות עם סרטן שד

בשנים האחרונות התפרסמו המון מחקרים שבודקים את ההשפעות הפיזיולוגיות והרגשיות של תרגול יוגה. מחקרים מראים שתרגול יומיומי של יוגה עשוי לשפר באופן דרמטי את מצב הבריאות וההרגשה של נשים שעוברות טיפולים נגד סרטן שד.

נשים שעוברות טיפולי כימותרפיה והקרנות כנגד סרטן השד חוות בדרך כלל עייפות, הפחתה בחיוניות, ודלקת מוגברת. ניתן למדוד את רמת הדלקת בגוף ע"י בדיקת רמת הציטוקינים מעודדי דלקת IL-6 ,TNF-α, ו IL-1β. דלקתיות מוגברת קשורה להתפתחות סרטן וסכנה להישנות.


מחקר מבוקר של 200 חולות סרטן שתירגלו האתא יוגה למשך 90 דקות פעמיים בשבוע למשך 12 שבועות מצא שתרגול היוגה שיפר את החיוניות, הפחית עייפות, והפחית את מדדי הדלקת IL-6 ,TNF-α, ו IL-1β בהשוואה לקבוצת הביקורת. ככל שהנשים תרגלו לעיתים יותר קרובות, כך השיפור בחיוניות וההפחתה בעייפות היו יותר גדולים.


מצוקה נפשית אצל חולות סרטן שד עלולה לעכב את ההחלמה מניתוח. מחקר אחד בחן את מצבן של חולות שעברו ניתוח והשתתפו בתוכנית יוגה של 4 שבועות לאחר הניתוח (33 נשים) בהשוואה לנשים שהשתתפו בקבוצת תמיכה ותכנית שיקום בעזרת פעילות גופנית (36 נשים). הנשים בקבוצת היוגה שהו פחות זמן בבית חולים לאחר הניתוח, פחות ימים עם נקז, ופחות ימים עד להסרת התפרים בהשוואה לקבוצה השניה. בקבוצת היוגה נמדדה הפחתה ברמת TNF-α המעודד דלקת לאחר הניתוח, ביחס לקבוצת הביקורת.


במחקר אחר קבוצה של 60 נשים חולות סרטן שד לא גרורתי חולקו באקראי לאחת משתי קבוצות: קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. קבוצת הניסוי קיבלה במשך 8 שבועות שני שיעורי יוגה בשבוע למשך שעה. קבוצת הביקורת קיבלה טיפול סטנדרטי. בקבוצת היוגה חוו הנשים הפחתה של תופעות עייפות. תוכנית ההתערבות בת 8 השבועות לא שיפרה בצורה משמעותית מדדים של חרדה או דכאון.


אחת התופעות שיש לנשים לאחר ניתוח סרטן שד היא בצקת ביד, כ 20% מהחולות מושפעות מכך, ונזקקות לטיפול עצמי ומקצועי למשך כל החיים. מחקר אחד חילק נשים לשתי קבוצות, קבוצה אחת השתתפה בתוכנית התערבות יוגה למשך 8 שבועות שכללה שיעור שבועי עם מורה למשך 90 דקות ושיעור יומי מונחה בוידיאו למשך 40 דקות. קבוצת הביקורת קיבלה את הטיפול הסטנדרטי. בשבוע ה- 8 אצל קבוצת ההתערבות נצפתה קשיות מופחתת של הרקמה בזרוע וכן ציון יותר טוב במדד הסימפטמים ואיכות החיים. לא היה הבדל בין הקבוצות בנפח הבצקת ביד או בנוזל הבין תאי, אולם לאחר 12 שבועות נפח היד היה גדול יותר בקבוצת ההתערבות.


מחקר נוסף בחן את ההשערה שתרגול של אינגר יוגה יכול להפחית את מדדי הדלקת אצל נשים חולות סרטן שחוו תשישות. לאחר תכנית התערבות בת 12 שבועות, מדדי הדלקת אצל הנשים בקבוצת ההתערבות הופחתו.


בארץ פותחה תוכנית מיוחדת להכשרת מורות ליוגה להתאמת השיעורים למתמודדות עם סרטן השד. מצאי מורה בקרבת מקום מגורייך בקישור.

מקורות3 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page